Persondata- og cookiepolitik

GENERELT

Denne persondatapolitik er en beskrivelse af, hvordan Anna Bogdanova ApS indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Persondatapolitikken gælder for de oplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med:

- Besøg på én af vores hjemmesider, inkl. deres undersider

- Ved køb af digitale programmer, -kurser og lign. uden sparring

- Ved køb af medlemskab til En Stærk Sag med sparring eller 1:1 konsultationer

- Ved tilmelding til nyhedsbreve

- Når du kontakter vores kunderådgivning

Virksomheden Anna Bogdanova ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. 

Al henvendelse til virksomheden skal ske via support@annabogdanova.dk.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG TIL HVILKE FORMÅL?

Når du er i kontakt med Anna Bogdanova ApS indsamler, opbevarer og behandler vi forskellige personoplysninger om dig. Det gælder:

Besøg på en af vores hjemmesider
Når du besøger vores hjemmeside (www.annabogdanova.dk) inkl. dennes undersider, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. hvilken type browser du bruger, din ip-adresse og informationer om din computer med henblik på at tilpasse og forbedre vores indhold på hjemmesiden og foretage målrettet markedsføring.

Ved køb af online programmer, kurser og lign. forløb
Når du køber et produkt via Shopify, indsamler vi personoplysninger; dvs. dit navn, adresse og e-mail, samt oplysninger om hvilke produkter du køber, med det formål at kunne identificere dig som kunde, registrere dine køb og betalinger, og levere de produkter eller ydelser, som du har købt hos os.

Ved køb af medlemskab i En Stærk Sag eller 1:1 konsultationer
Hvis du har købt et forløb eller 1:1 konsultationer, vil vi indsamle personoplysninger; dvs. navn, telefonnummer, adresse og e-mail med det formål at kunne identificere dig som kunde, registrere dine køb og betalinger, og levere de produkter eller ydelser, som du har købt hos os. 

Yderligere vil vi indsamle og opbevare sundhedsoplysninger til brug for vores rådgivning/vejledning af dig. Der er udelukkende tale om personoplysninger, som du selv giver til os. Således vil vi ikke selv indsamle yderligere oplysninger om dig. Når du udfylder sundhedsjournalen i forbindelse med dit forløb m. personlig sparring eller 1:1-konsultationer, vil du blive bedt om at afgive dit udtrykkelige samtykke til, at vi må behandle disse oplysninger. Ved første 1:1 konsultation vil du ligeledes blive bedt om at afgive dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle og opbevare de sundhedsoplysninger, som du giver ved konsultationen. Da vi er en sundhedsfaglig virksomhed, er vi forpligtet til at opbevare journalnotater i 5 år efter endt forløb. Al data opbevares efter forskrifterne og med høj datasikkerhed.

Ved tilmelding af nyhedsbreve
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, accepterer du, at vi må indsamle og opbevare oplysninger om dig, dvs. navn, e-mail og eventuelt telefonnummer. Vi bruger oplysningerne, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet, til at kunne sende dig inspirationsmails, informere dig om vores produkter, og til markedsføring af nye varer/ydelser, inkl. markedsføring via 3.parter såsom fx Meta (bl.a. Facebook) og Google.

Når du kontakter vores kunderådgivning
Når du skriver til vores kunderådgivning på support@annabodanova.dk, indsamler vi oplysninger om dig, herunder dit navn, mail og det, henvendelsen drejer sig om. Din henvendelse opbevares i 30 dage, hvorefter den automatisk slettes. Hvis du ønsker at få din henvendelse slettet med det samme, kan du skrive til support@annabogdanova.dk.

Når du medvirker i interviews, brugerundersøgelser mm.
Hvis du medvirker i interviews eller deltager i brugerundersøgelser, vil du blive bedt om at give dit udtrykkelig samtykke. Med dette samtykke giver du tilladelse til, at vi må bruge din historie og evt. billeder i fremtidigt promoveringsmateriale f.eks. på vores hjemmesider, nyhedsbreve, sociale medier osv. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og kræve, at vi sletter dine data. Vi gør dog opmærksom på, at det ikke er muligt at tilbagekalde samtykke for allerede trykt materiale.


BRUG AF DATABEHANDLERE

Vi gør brug af eksterne databehandlere, når vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Disse databehandlere bruges bl.a. i forbindelse med produktkøb, membership sites, rådgivning/vejledning, indhentning af sundhedsjournaler og brugerundersøgelser. Det gælder følgende:
Shopify
Simplero
Klavyio
Zendesk
Playable
Surveymonkey
WeTransfer
Meta (bl.a. Facebook)
Google
Sleeknote
Zapier

Disse virksomheder behandler alene oplysninger om dig efter vores instrukser. Vi har som dataansvarlig indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere, og det er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Databehandlerne må ikke bruge oplysningerne til andre formål end dem, vi har aftalt med dem. Alle vores databehandlere er underlagt den samme tavshedspligt som os. Bemærk, at databehandlere uden for EU har indgået en såkaldt “Privacy Shield”, som er en aftale mellem EU og USA, som er gældende, når persondata opbevares på og overføres til servere i USA.

BRUG AF COOKIES

Når du besøger vores websites, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold samt til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi indsamler oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 

Anna Bogdanova ApS bruger cookies til at forbedre navigationen på hjemmesiden, til statistik og målrettet markedsføring for os selv og 3. parter. Cookies er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende din enhed og huske de indstillinger, du har godkendt tidligere. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Du vil til enhver tid kunne slette dine cookies. 

Hjemmesiden indeholder cookies fra 3.parter, der i varierende omfang kan omfatte Google, Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Sleeknote mv.

Dine rettigheder
Som dataansvarlig har vi pligt til, at oplyse dig om de rettigheder, du har, i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du gør brug af en eller flere af dine rettigheder over for os, kan vi i tilfælde af dette kræve yderligere dokumentation for at sikre din identitet.

Retten til indsigt
Du kan til enhver tid skriftligt anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, til hvilket formål oplysningerne er registreret mm. Du har ligeledes ret til en kopi af de personoplysninger som vi behandler om dig.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på en fejl i vores oplysninger, bedes du skriftligt henvende dig til os, så oplysningerne kan blive rettet.

Retten til at blive glemt
Du har til ret til, med visse undtagelser, at få slettet dine personoplysninger. Dette gøres ved skriftlig henvendelse til vores mail: support@annabogdanova.dk. Det gælder eksempelvis, hvis opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for at opfylde et formål, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage. Bemærk dog, at der kan være tale om visse undtagelser, der gør, at vi ikke kan slette alle oplysninger. Oplysninger, som vi jf. lovkrav, er forpligtet til at opbevare, opbevares i den foreskrevne periode, efter gældende lov. 

Når du skriver til vores kunderådgivning, vil din henvendelse blive opbevaret i 30 dage, hvorefter den automatisk slettes. Hvis du ønsker at få din henvendelse slettet med det samme, kan du skrive til support@annabogdanova.dk.

Ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve, køb af et af vores online produkter eller gratis digitale programmer, vil du automatisk blive registreret i Shopify og  Simplero, hvor dine personoplysninger vil blive gemt. Du har til enhver tid ret til at få slettet disse oplysninger, enten ved henvendelse til support@annabogdanova.dk. Du skal være opmærksom på, at hvis du sletter din Simplero-profil, vil du miste adgangen til de produkter, som du har købt hos os og på andre Simplero-platforme.

Bemærk, at vi en gang om året sletter inaktive kunder fra Simplero.
Vi har defineret en inaktiv kunde som én, der:


* Ikke har købt et eller flere produkter hos os

* Har afmeldt sig alle mailinglister

* Har sat “Do not contact” til  

* Ikke har åbnet mails fra os det sidste år (unengaged subscribers). 

Kunden skal ikke nødvendigvis opfylde alle ovenstående punkter for at være inaktiv.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde mulighed for at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret almindeligt anvendt maskinlæsbart format, samt til at bede om overførsel til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, bl.a. med henblik på profilering.

Tilbagetrækning af samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Dit samtykke til markedsføring, herunder vores nyhedsbreve, kan du til enhver tid tilbagekalde ved brug af linket på den modtagne mail, eller ved skriftlig henvendelse på support@annabogdanova.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, fraskriver du dig muligheden for at modtage vores nyhedsbreve.

Dit samtykke, som du har givet i forbindelse med din deltagelse på forløb med sparring, er frivilligt, men hvis du vælger at tilbagekalde samtykket, fraskriver du dig muligheden for personlig rådgivning. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail til support@annabogdanova.dk.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette dine personoplysninger, medmindre vi er lovmæssig forpligtiget til at fortsætte behandlingen og/eller opbevare oplysningerne. Behandlingen af de personfølsomme oplysninger vil på dette tidspunkt ændres til alene at omfatte opbevaring. Dine oplysninger vil derfor ikke blive anvendt af os i opbevaringsperioden, medmindre vi på et senere tidspunkt får fornyet samtykke fra dig.

Din ret til at klage
Du har til enhver tid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Din klage skal sendes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk 

Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Personoplysningerne vil alene blive anvendt i forbindelse med levering og drift af det produkt/den ydelse, du har købt af os, samt af medarbejdere, der har et reelt behov for disse for at udføre deres arbejde med at rådgive dig bedst muligt i dit forløb hos os.

Vores kontaktoplysninger:

Anna Bogdanova ApS
CVR-nr 37696676

Primær hjemmeside: www.annabogdanova.dk

E-mail:support@annabogdanova.dk

Yderligere oplysningerDet er muligt at søge yderligere oplysninger om persondataloven på
www.datatilsynet.dk

Ændringer:
Nærværende Persondatapolitik er senest ændret den 2. november 2022